Doel van de Stichting


Artikel 2 van de Statuten:
1. De Stichting heeft ten doel het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden in Oost-Europa en het bevorderen van begrip voor omstandigheden waarin hulp, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord, gewenst is,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het werven van fondsen ter financiering van die hulp, door het inzamelen van hulpgoederen en het transport van deze goederen naar Oost-Europa alsmede door de financiering en ondersteuning van projecten die worden geïnitieerd door de plaatselijke bevolking.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.